Nieuwe Europese privacywetgeving vereist groei Autoriteit Persoonsgegevens

Tech: https://www.emerce.nl/nieuws/nieuwe-europese-privacywetgeving-vereist-groei-autoriteit-persoonsgegevens

*De nieuwe Europese privacywetgeving brengt ingrijpende veranderingen voor de bescherming van persoonsgegevens met zich mee, ook voor het toezicht en de toezichthouder. Die krijgt er diverse nieuwe taken en bevoegdheden bij, onder meer op het gebied van Europese samenwerking en bij de behandeling van klachten van burgers. *

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft vorige week een onderzoeksrapport over de toekomstige organisatie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit rapport brengt in kaart hoeveel mankracht en middelen de AP nodig heeft om in de toekomst effectief toezicht te kunnen houden op de bescherming van persoonsgegevens.

Het berekende aantal fte’s varieert van minimaal 185 tot maximaal 270 fte’s. Dit betekent een groei van bijna 2,5 tot 3,5 keer ten opzichte van de huidige formatie.

Het laatste nieuws op News Junky

Advertenties