AFM overziet kredietverstrekking telecomaanbieders

Tech: https://www.emerce.nl/nieuws/afm-overziet

*De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt vanaf vandaag toezicht op alle Nederlandse telecomaanbieders. Deze partijen moeten zich aan de regels houden voor verantwoorde kredietverstrekking als zij een lening aanbieden bij de koop van een mobieltje op afbetaling.*

Telecomaanbieders die leningen van meer dan 250 euro verstrekken voor een mobiele telefoon op afbetaling, zijn met ingang van 1 mei 2017 verplicht te vragen naar het inkomen en de vaste lasten van hun klanten. Ook moeten zij bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) nagaan of er andere kredieten zijn afgesloten.

Deze maatregelen zijn nodig om overkreditering te voorkomen en te toetsen of er maandelijks voldoende ruimte is om de lening terug te betalen. Bij een krediet voor een mobiele telefoon van minder dan 1.000 euro hoeft de klant wettelijk gezien geen loonstrook of bankafschrift te tonen. Hij moet wel verklaren dat de opgegeven informatie juist is. Bij twijfel hierover kan er naar bewijsstukken worden gevraagd.

Het telefoonkrediet wordt vanaf 250 euro bij het BKR geregistreerd. De telecomaanbieders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de inkomenslastentoets en de registratie bij het BKR.

De AFM ziet er onder meer op toe dat kredietverstrekkers niet te veel krediet geven waardoor consumenten in de problemen kunnen raken. Ook stelt de AFM eisen aan de informatie van telecomaanbieders over het krediet. De kosten voor het mobieltje op afbetaling moeten duidelijk en op eerlijke wijze van te voren aan klanten inzichtelijk worden gemaakt.

De toezichthouder waarschuwt alvast dat het geen persoonlijke klachten over het verstrekte krediet voor een mobiele telefoon kan oplossen. Daarvoor is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID).

Het laatste nieuws op News Junky

Advertenties