Dronevliegers vrezen droneverbod van groot deel van Nederland

Tech: http://www.emerce.nl/nieuws/dronevliegers-vrezen-droneverbod-groot-deel-nederland

*Sinds november mag er in grote delen van Zeeland niet meer gevlogen worden met een drone. Het gaat daarbij om de zogenaamde Natura 2000-gebieden Haringvliet, Grevelingen, Hollands Diep, Oosterschelde, Westerschelde & Saeftinghe, Veerse Meer en Duinen Goeree & Kwade Hoek. Zowel recreatieve als beroepsmatige dronevliegers vrezen nu voor uitbreiding naar de rest van Nederland.*

Het besluit van de minister van Economische Zaken om een groot deel van Zeeland tot verboden gebied voor drones te verklaren leidt tot veel verzet. De website Dronewatch.nl roept op om bezwaar in te dienen tegen het besluit.

Het verbod is uitbreiding van de zogenaamde toegankelijkheidsregeling van de Natuurbeschermingswet uit 1998. Tot op heden werd het gebruik van drones boven Natura 2000-gebieden niet wettelijk gereguleerd. Daarom werd onlangs een recreatieve vlieger die bekeurd was omdat hij met zijn drone boven de Oostvaardersplassen vloog vrijgesproken.

Dat zou echter kunnen veranderen. Dronesvliegers vrezen zelfs dat een groot deel van Nederland tot verboden gebied voor drones wordt verklaard. Er zijn in Nederland 160 natuurlijkgebieden, met een totaal oppervlak van ruim 1,1 miljoen hectare, ofwel 20 procent van het oppervlak. Er is ook niet voorzien in een uitzonderingsmogelijkheid voor zogenoemde ROC-light of ROC houders.

Dronewatch denkt dat de nieuwe wetgeving zo stilletjes mogelijk is ingevoerd, in een poging om protest vanuit de sector in de vorm van bezwaarschriften te voorkomen. Die kunnen namelijk tot zes weken na publicatie (24 december) worden ingezonden aan de staatssecretaris van Economische Zaken. Dronewatch hoopt dat de staatssecretaris van EZ in de toekomst eerst in overleg treedt met vertegenwoordigers van de dronegemeenschap, alvorens eenzijdig dergelijke besluiten te nemen.

Het laatste nieuws op News Junky

Advertenties